Bisgaard Landskabsarkitekter

Bisgaard Landskabsarkitekter ApS er en lille kreativ tegnestue, som er grundlagt i 2001 i København af arkitekt Steen Bisgaard Jensen. Bisgaard har en baggrund på tegnestuer i ind- og udland samt i undervisning på arkitektskolerne i Århus og København.

Albertslund Bymidte

Projektet udgøres af fire bypladser og gågader som forbinder Albertslund Station med Rådhuset og Musikteateret.
Stueetagerne er domineret af butiksfacader, mens der fra første sal og opefter er liberalt erhverv og stedvist boliger. Centerområdet er oprindeligt anlagt i 60érne og typisk for den tid er bymidten bilfri.

 

I forbindelse med en generel renovering er byrummene blevet gennemrenoveret med ny belægning, belysning, møblering og beplantning. De fire rum har hver fået et selvstændigt design hvor byplanens retvinklede geometri er genkendelig. En gennemgående mørk og kvardratisk betonflise binder rummene sammen.
Bytorvet har fået en ny scene flankeret af beplantning. En vandkunst leder recirkuleret regnvand ud over en stor flad lunke, udført i en mørk teglklinke. Lunken afspejler lokalklimaet, men kan reguleres fra teknikrummet under pladsen.
Bygangen beplantes med vandgran så den vertikale rumoplevelse bevares.
En rumligt strøg forbinder Bypladsen gennem viadukten til området ved Kanaltorvet. Belægningen udføres af kostede fliser med lyse spor mens tyrkisk hassel plantet som allé fremhæver strøget.s retning.

 

Som de sidste anlægges Teaterpladsen, den eneste uden butikker, som et åbent og monumentalt pladsrum foran det renoverede teater.
Til projektet har tegnestuen designet på både lamper og møbler.

 

Projektet er færdigstillet udgang 2011.

Sted

Albertslund

Status

Projektet er færdigstillet udgang 2011.