Bisgaard Landskabsarkitekter

Bisgaard Landskabsarkitekter ApS er en lille kreativ tegnestue, som er grundlagt i 2001 i København af arkitekt Steen Bisgaard Jensen. Bisgaard har en baggrund på tegnestuer i ind- og udland samt i undervisning på arkitektskolerne i Århus og København.

Klimaprojektet Vandledningsruten

Vandledningsstien ligger nord for København i et godt 600 meter langt ikke realiseret vejtrace der oprindeligt var planlagt som indfaldsvej til Buddinge og Gladsaxe. Traceet ligger skåret ind i terrænet med høj og tæt træbeplantning på skråningerne til begge sider. Terrænnet falder godt 10 meter over hele strækningen.

 

Anlægget er udformet over tre temaer: øverst Engene med græsklædte diger. I midten, Kaskaderne med kar af stål og egetræ. Og nederst, sletten med stensatte brinker der skyder sig ud imellem vejanlæggets tilkørselsramper.
Engene er udformet som en lille serie af græsklædte trug mellem den eksisterende skråning og et nyt græsklædt dige. Skråningens kant tegnes af en egetræs spuns der slynger sig efter terrænet og uden om de største af træernes rodzoner. Hver eng eller lunke er afgrænset nede af en dæmning som gør at vandet vil opstuves oppefra, inden det via overløb fortsætter over i næste eng.
Kaskaderne udgør ligeledes en serie, men her ved stål- og egetræs kar, der i et rytmisk forløb føres ind under Gladsaxevej. Ud over opstuvning of vand skal denne del også forskønne et dårligt miljø under vejbroen. Karrene her er derfor udformet så de altid er halvt fyldte med vand.
Mod syd afsluttes forløbet af udstrakte trug med stenklædte sider. Græsser og urter vil her spire spontant. Nedskæring hvert 5. år vil starte processen forfra.

 

Hele forløbet samles af en ny supercykelsti som er realiseret samtidig med klimaprojektet. Pendlende supercyklister, bliver med vandforløbet tilbudt et helt sæt af nye bevægelser og hastigheder: spejlingen af skyernes bevægelse over himmelen, den lille momentane krusning, den evige rislen i “saltrenden” og den sjældne brusen af store vandmængder.

 

Anlæggets merværdi, i forhold til en tradisionel regnvandsløsning, ligger i det rekreative ved oplevelsen af vandets varierende bevægelse ned gennem forløbet. Samtidig er en af forstædernes utrygge bagsider vendt til en possitiv naturoplevelse for pendlende cyklister og forgængere.

 

Projektet er færdigstillet i 2014.
Vandledningsstien blev nomineret til Arkitektforeningens Store Arne 2014 samt Nordisk Råds natur- og miljøpris 2014.

Sted

Gladsaxevej 200 Søborg

Bygherre

Nordvand A/S og Gladsaxe Kommune

Rådgiverteam

Bisgaard Landskabsarkitekter, Grontmij

Ydelser

Design, projektering og tilsyn

Areal

20.000 m2

Status

Indviet forår 2014

Budget

7 mio dk.kr