Bisgaard Landskabsarkitekter

Bisgaard Landskabsarkitekter ApS er en lille kreativ tegnestue, som er grundlagt i 2001 i København af arkitekt Steen Bisgaard Jensen. Bisgaard har en baggrund på tegnestuer i ind- og udland samt i undervisning på arkitektskolerne i Århus og København.

Kunstbygningen Filosoffen

Opgaven var at genetablere bygningens tilknytning til den fredede Odense Å. At styrke udearealerne, så der skabes en offentlig plads med muligheder for aktivitet og uformelt ophold. Pladsen mod åen har den udfordring, at den gennemløbes af en populær tursti for gående, cyklende og motionister. Stiens trafik skal derfor fungere i et shared space sammen med besøgende til udstilling og turbådene.

 

Ved at understøtte det landskabelige søger projektet at udvikle den særlige atmosfære på dette vigtige sted i byen. Ved at sammenvæve udstilling, café, bådudlejning, udeservering, ophold og aktiviteter understøttes disse ambitioner yderligere.

 

Brinken udgør udstillingsbygningens vigtige gulv mod åen. Gulvet trækkes ud i en direkte forlængelse af byens fortov, så den besøgende ubesværet ledes fra gaden via en flad bakke ned på en offentlig terrasse, hvor bådene ligger præsenteret langs åen.

 

Beplantningen udgøres af sølvpil, hvidpil og rødel, der sammen med græsser og storbladet stauder som hestehov, nøkketunge og parasolblad vil fortsætte brinkens frodige udtryk.

 

Projektet er gennemført som hovedentreprise.

Projektet er færdigstillet januar 2015

Tegnestuen er for projektet blevet præmieret af Odense Kommune.

Sted

Filosofgangen 30, 5000 Odense

Bygherre

Odense Kommune

Rådgiverteam

EBD Arkitekter (totalrådgiver) Bisgaard Landskabsarkitekter + Moe

Ydelser

Konkurrenceforslag + projektering

Areal

1600 m2

Anlægssum

kr.1,4 mio.

Status

Afsluttet