Bisgaard Landskabsarkitekter

Bisgaard Landskabsarkitekter ApS er en lille kreativ tegnestue, som er grundlagt i 2001 i København af arkitekt Steen Bisgaard Jensen. Bisgaard har en baggrund på tegnestuer i ind- og udland samt i undervisning på arkitektskolerne i Århus og København.

Masterplan til DTU campus i Lyngby

DTU Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby Strategisk masterplan for landskab. Siden marts 2015 har tegnestuen af flere omgange, arbejdet med analyser og udvikling af en landskabelig campusplan for Danmarks Teknisk Universitet i Lyngby. Baggrunden er den strukturelle omlægning som universitetet har gennemlevet de sidste 15 år.

 

Fra at være et relativt introvers universitet, er målsætningen nu en åbning mod omverdenen. Samtidig forventes at antallet af studerende og forskere bliver fordoblet frem mod 2050, hvilket forventes at påvirke bebyggelses procent fra de nuværende 46% op mod 125%. Universitetets målsætning er at, den meget stærke landskabelige identitet som campus allerede har, også i fremtiden skal være DTU´s kendetegn. Af denne grund har strategien for den fysiske transformation været at planlægge mobilitet og landskab før bygningerne. Rumlige analyser af den eksisterende campus landskabsarkitektur som i 70erne blev skabt af arkitekt – landskabsarkitekt samarbejdet mellem Koppel og Nørgård, har udskilt et lille katalog af landskabstypologier som vil udgøre brikker i det transformere campus. Den strategiske landskabsplan består i retningslinjer for bevaring og realisering af disse landskabstypologier.

Sted

Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby

Bygherre

Campus service DTU

Rådgiverteam

Bisgaard Landskab, Schulze + Grassov Mobilitet, Hauxner, HLA Arkitekter

Areal

108 ha

Status

Afsluttet