Bisgaard Landskabsarkitekter

Bisgaard Landskabsarkitekter ApS er en lille kreativ tegnestue, som er grundlagt i 2001 i København af arkitekt Steen Bisgaard Jensen. Bisgaard har en baggrund på tegnestuer i ind- og udland samt i undervisning på arkitektskolerne i Århus og København.

Ørestad City Skole Terrasser

Landskabeligt er opgaven delt mellem udearealer på bygningens terrasser og et kanalområdet på terræn.
Opgaven har været at skabe nogle gode uderum for skolens børn, under de særlige betingelser der opstår som følge af skolens meget lille grundareal. Projektet udnytter de potentialer der ligger i at benytte skolens terrasserede tage, dels som legepladser og haverum, dels som udendørs undervisningsfaciliteter – og skaber samtidig en unik kontaktflade mellem inde og ude.
Tagterrassernes udformning er tilpasset den enkelte etages funktioner og alderstrin for at imødekomme børnenes behov bedst muligt. Alle plantninger vandes via drypvandingsanlæg baseret på opsamling af regnvand fra tage og terrasser. Tegnestuen har stået for al design og projektering af legeudstyr mm monteret på terrasserne.

 

Kanalkanten som danner et offentligt forareal til skolen og udgør samtidig den østligste og afsluttende del af bydelskanalen langs Arne Jacobsens Allé. Langs gangstrøget er to broer udformet til ophold for skolens elever og bibliotekets brugere mens et amfi i granit åbner muligheden for at gøre vandet til scenerum for musik eller teater.

 

2012 præmieret projektet for ”smukt gennemført byggeri” af Københavns kommune
2013 modtager projektet prisen Årets Store Arne af Arkitektforeningen.

Sted

Arne Jacobsens Allé, Ørestad City, København

Bygherre

Københavns Ejendomme

Rådgiverteam

Bisgaard Landskabsarkitekter, KHR arkitekter, WSP Sweden, rådgivende ingeniører Cenergia

Areal

4500 m2

Status

Færdigstillet maj 2013

Budget

8,6 mio dk.kr.