Bisgaard Landskabsarkitekter

Bisgaard Landskabsarkitekter ApS er en lille kreativ tegnestue, som er grundlagt i 2001 i København af arkitekt Steen Bisgaard Jensen. Bisgaard har en baggrund på tegnestuer i ind- og udland samt i undervisning på arkitektskolerne i Århus og København.

Rønnevang kirke

Rønnevang kirke – plads og have.

Forpladsen danner ramme om kirkelige ceremonier, samtidig med at den skal kunne rumme et stort antal parkerede biler.

 

Ønsket har været at skabe en sammenhængende plads, hvor der ikke skelnes skarpt imellem parkering og ophold/ankomst – en integreret plads, med god kontakt til den have kirken ligger i.Højtideligheden opnås dels ved at tårnet og kirkens centrale indgangsparti er i fokus ved ankomsten, dels ved at kirkens monumentale kobbertag understreges idet kobberpladernes retning organiserer pladsen.

 

Det uformelle udtryk opnås igennem de integrerede funktioner, igennem en organisk (u)orden i placeringen af plantebede og træer og gennem legende og subtile variationer i belægningen.Pladsen belægges med en retningsbestemt lys flise, der fremhæver bevægelsen frem mod indgangen og det centrale kirkerum. Som en del af parkeringen etableres mod Tåstrup Hovedgade et volumen af træer, en lund af magnolia og løn, der indgår i en rumlig komposition med kirkebygningen og tårnet. Volumenet er med til at nuancere den rumlige oplevelse af pladsen, og vil med tiden virke afskærmende mod Tåstrup hovedgade. Belægningen nuanceres med forskellige former for dekoration; kobber, struktur og varierende forbandt, farvevariationer, Decomark, nitter og græsarmering. Dette udgør samtidigt markeringen af parkeringsfelterne på pladsen. Belysningsfirmaet Hansen & Henneberg har været konsulenter på belysningsprojektet.

Sted

Tåstrup Hovedgade, Tåstrup

Bygherre

Menighedsrådet Rønnevang Kirke

Rådgiverteam

Bisgaard Landskabsarkitekter totalrådgiver+ Grontmij EL og VA.

Areal

ca. 3000 m2

Status

Færdigstillet juli 2010

Budget

3,5 mio dk.kr.