Bisgaard Landskabsarkitekter

Bisgaard Landskabsarkitekter ApS er en lille kreativ tegnestue, som er grundlagt i 2001 i København af arkitekt Steen Bisgaard Jensen. Bisgaard har en baggrund på tegnestuer i ind- og udland samt i undervisning på arkitektskolerne i Århus og København.

Klimaprojektet Ryparken

Klimatilpasning og områdeforskønnelseI samme forbindelse som HOFOR etablerede nye regnvandsanlæg til forsinkelse af skybrudsvand ønskede Københavns kommune at tilbyde en områdeforskønnelse af sports- og rekreative parkområder som ligger op til det belastede boligområde Ryparken. Som udgangspunkt er der udført grundige analyser af de urbane, geologiske- og hydrauliske forhold ved projektområdet.

 

Analyserne viste blandt andet at, på trods at byens vækst, var det stadig muligt at opfatte et dalstræk fra istiden, som forbinder Nørrebro med Øresundskysten. Projektet præsentere fire mulige scenarier for indarbejdelse af regnvandsdamme i det samme overordnede landskabelige træk.

 

I hver scenarie, etableres et samlende forløb af damme som indrettes med nedsænkede haver og mindre grønne pladsdannelser, der sammen skaber et stort og kontinuerligt rekreativt område i hele dalstrøgets bredde.

 

Det rekreative forløb skyder sig ind i mellem nye og eksisterende idrætsbanerne, så disse sammenbindes og får et fælles område hvor spillerne kan møde parkens øvrige besøgende.

Sted

Ryparken, København

Bygherre

Københavns Kommune

Rådgiverteam

Bisgaard Landskabsarkitekter, COWI

Areal

81.400 m2

Status

Afsluttet