Bisgaard Landskabsarkitekter

Bisgaard Landskabsarkitekter ApS er en lille kreativ tegnestue, som er grundlagt i 2001 i København af arkitekt Steen Bisgaard Jensen. Bisgaard har en baggrund på tegnestuer i ind- og udland samt i undervisning på arkitektskolerne i Århus og København.

Konkurrencevinder i Gøteborg

April 2020

Tegnestuen har i samarbejde med Dorte Mandrup og Rambøll vundet 1. præmien i konkurrencen om Kvarteret Kromet i Gøteborg. Området skal indeholde både kontorer, boliger og offentlige aktiviteter, samt opholdsarealer og attraktive mødesteder.

Med den unikke beliggenhed langs Göta Älv og med gåafstand til Centralstationen er det vigtigt at udnytte og aktivere kajens muligheder i udformningen af et nyt og attraktivt offentligt rum.

 

Uddrag af dommerbetænkningen:

”Spørgsmålet om en styrket grøn struktur besvares gennem kronens omfattende system med plantekasser til forskellige vegetationstyper, der inkluderer bortskaffelse og udnyttelse af regnvand. Forslaget præsenterer også en åben gårdsplads, der med fordel giver beboere og lejere adgang til et beskyttet udemiljø…”

1. præmie i udbud om at designe Center for Diabetes
og nyt byrum på Nørrebro

December 2019

Tegnestuen er i samarbejde med arkitektvirksomheden Dorte Mandrup A/S, A.B. Clausen og Spangenberg & Madsen udnævnt som vinder af udbuddet om at designe Center for Diabetes i De Gamles By i København N.

 

Projektet er igangsat af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og skal imødekomme det stigende behov for rehabilitering hos københavnere med type-2 diabetes. Arkitekturen skal understøtte forandringsprocessen og grønne arealer omkring Center for Diabetes skal opfordre til bevægelse og skabe rammerne for et nyt, grønt og rekreativt byrum. Centeret forventes at åbne i 2023.

Prækvalificeret til områdefornyelse i Göteborg

December 2019

Tegnestuen er i samarbejde med Dorte Mandrup A/S prækvalificeret til konkurrencen om udarbejdelsen af en ny bygning med blandede funktioner, samt udearealerne hertil. Projektet ligger i havneområdet Lilla Bommen midt i Göteborg.

 

Opgaven for tegnestuen vil bestå i at udforme og projektere fronten mod Göta Älven, samt skabe uderummet omkring og på selve bygningen. Ambitionen er en områdefornyelse, der skaber nye og gode muligheder for liv og ophold i en mere grøn struktur, der også er til gavn for økosystemet.

Skole og hal rykker sammen i Overlund

April 2019

Sammen med Vandkunsten, Rolving og Brøndsted Arkitekter og Henry Jensen er Bisgaard Landskab prækvalificeret til at udarbejde et forslag til en ny Overlund Skole i Viborg, der samtidigt skal fungere som moderne forsamlingshus.

Projekt i Gladsaxe på global liste over
de mest innovative klimaløsninger

September 2017

Tegnestuens Klimaprojekt i Gladsaxe er netop kommet med på listen over verdens 100 mest kreative klimaløsninger, som det fremgår af den nye Cities 100 rapport, hvor eksperter fra storbynetværket C40 og tænketanken Sustania nøje har udvalgt klimaløsninger fra byer over hele verden.

 

Læs mere om projektet

1. Præmie for nye byrum på Carlsberg

Maj 2017

Tegnestuen skal stå for udformning og projektering af de sidste, ikke planlagte byrum på Carlsberg. Kilde Plads er det centrale byrum der i fremtiden skal være en af bydelens mest urbane rum. Pladsens karakter vil tage udgangspunkt i Vogt Landscape Architects flotte masterplan.

 

Kapselgade, Flaskehalsen og Bohrsgade udgør nogle af gaderne i byggeafsnit 9 hvor også den gamle administrationsbygning er bevaret og transformeret til ny brug.

 

Læs mere om projektet

1. præmie for Idrætshal og kultur- og bevægelsespark i Høng

Tegnestuen har sammen med Elkiær + Ebbeskov Arkitekter, Balslev ingeniører og JJW Arkitekter vundet konkurrencen om at tegne den nye idrætshal og kultur- og bevægelsespark i Høng.

 

Høng Høje er skabt som et loop omkring den eksisterende idrætshal og byder på helt nye ideer til, hvordan et idrætsanlæg kan skabe forbindelser mellem forskellige aktiviteter og ikke mindst bidrage til sammenhæng i et stort institutions- og idrætsområde. Nye former for idræt, leg og bevægelse bliver forbundet med de klassiske idrætsgrene på måder der skaber nye mødesteder og fællesskaber.

 

Projektet forventes færdigstillet sommeren 2020.

Pop-up-miljøer på DTU

Som en del af campusprojektet ”Transforming DTU” i Lyngby har Bisgaard Landskabsarkitekter medvirket til udviklingen af forskelligartede pop-up-miljøer, der skal skabe liv mellem husene og samtidig fungere som testmiljøer for udvikling af torve og pladser på det samlede campusareal.

Vinder af konkurrencen om klimatilpasning ved Ryparken

Februar 2016

Som vinder af konkurrencen skal tegnestuen i samarbejde med COWI udvikle og designe ny skybrudspark ved Ryparken Station.

Prækvalificeret til to klimaprojekter

Februar 2016

Tegnestuen er i samarbejde med COWI blevet prækvalificeret til to klimaprojekter i henholdsvis Roskilde og Jyllinge.

Landets måske smukkeste klimaprojekt

September 2015

Skybrudsparken, klimaprojektet i Gladsaxes 1. etape, er af juryen indstillet til Dansk Landskabspris 2015.

Prækvalificeret til Kildevældsskolen

August 2015

Sammen med Dorte Mandrup Arkitekter, Rørbæk og Møller og Norconsult-Wessberg er Bisgaard Landskabsarkitekter blevet prækvalificeret til at give tilbud på helhedsrenovering af Kildevældskolen, nyt kulturcenter og udearealer ved Kildevældsparken.

Prækvalificeret til Harrestrup Å

August 2015

Sammen med COWI er Bisgaard Landskabsarkitekter blevet prækvalificeret til at give tilbud på renovering af Harrestrup Å delstrækning 2,3 og 4 – Krogebjergparken syd, Damhusengen, Damhussøen og Vigerslevparken mellem Roskildevej og jernbanen.

Filosoffen præmieret

Odense Kommune har præmieret tegnestuen for godt byggeri.

 

I samarbejde med Erik Brandt Dam, som har stået for renovering af bygningen, har tegnestuen være ansvarlig for design og realisering af arealerne omkring kunstbygningen Filosoffen.

 

Opgaven har været at genetablere bygningens tilknytning til Odense Å. At skabe en offentlig plads med forbedrede muligheder for ophold og adgang til åen. Pladsen havde i tillæg haft den meget store udfordring af den gennemløbes af en meget populær tursti.

 

Odense Å er projektets helt særlig forudsætning som tilfører stedet en fantastisk stemning. Anlægget er nærmest underspillet. Tegnestuen har bevidst valgt at begrænse designet for ikke at forstyrre oplevelsen af åens rum.

Skybrudspark indviet

Maj 2014

Regnvandsbassinerne langs den nye supercykelsti i Gladsaxe er færdigstillet. Projektet består af tre typer opstuvningsbassiner, der skal forsinke vand fra et højereliggende område.

 

Bassinerne er tematisk opdelt og udformet som selvstændige vandmotiver afledt af de lokale forhold. Samlet udgør de en kunstig bæk eller flodleje, som gennemløber forskellige variationer i tempo og udstrækning.

 

Projektet er 1. etape af et større klimatilpasningsprojekt igangsat af forsyningsselskabet Nordvand og Gladsaxe Kommune.

 

2. etape er under udførsel.

Nominering til Nordisk Råds Natur og Miljøpris

August 2014

Klimatilpasningsprojektet i Gladsaxe, bestilt af Nordvand A/S og Gladsaxe Kommune, er nomineret til Nordisk Råds Natur og Miljøpris 2014.

 

Prisen tildeles en nordisk by, kommune eller et lokalsamfund, som har gjort en særlig indsats for miljøet.

 

Projektet, der består af seks delområder, håndterer samlet set overfladevand fra 142 ha af Gladsaxe Kommune og har kostet 130 mio. kr.

Fornyelse af Fælledparken præmieret

December 2012

Den overordnede planlægning af Fornyelsen af Fælledparken, er blevet tildelt årets pris af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse med følgende begrundelse:

 

Fornyelsen i form af en revitalisering af Fælleden er grebet generøst an og resultatet er mere end vellykket. Fælledparken er stadig folkets park, men nu er den også tidens.

Helt til tops i konkurrencen om Råstof og Festivalområdet

Juni 2013

Tegnestuen sluttede helt i top, i konkurrencen med SLA og Schönherr, om ny landskabsplan for Råstof og Festivalområdet i Roskilde.

 

Uddrag af dommerbetænkningen:

… Bastionerne skaber et stærkt landskabeligt karaktertræk, som danner nye spændende rum, der inviterer til brug for events og hverdagslivet. Der er tale om store og markante tekniske jordanlæg, der vil tilføre området et helt nyt særegent landskabeligt element med mulighed for en anderledes udvidelse af Dyrskuepladsen…

Fondsmidler til klimaprojekt i Gladsaxe Idrætspark

April 2013

Anden etape af klimaprojektet i Gladsaxe Kommune er gået i gang og er netop udvalgt til VandPlus.

 

”Målet med VandPlus er at gennemføre fire nytænkende klimatilpasningsprojekter, som kombinerer håndtering af regnvand eller forhøjet vandstand i havene med rekreative formål og dermed udforsker de muligheder for merværdi og synergi, som ligger i et samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber. Bag VandPlus står et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania, som i samarbejde med Naturstyrelsen uddeler i alt 12 millioner kroner til projekterne. Udover Gladsaxe har projekter i Solrød, Frederiksberg og Viborg modtaget støtte.”

Årets Store Arne 2013

Januar 2013

Tegnestuen har sammen med KHR Arkitekter modtaget Arkitektforeningens ”Årets Store Arne” for arkitekturen på Ørestad City Skole.

 

Ørestad Skole og Bibliotek tilhører en lille gruppe af bygninger i Ørestad, som tilfører stedet mening og liv på samme tid. Skolen er både en arkitektonisk oplevelse, et offentligt tilgængeligt sted og et inspirerende bevægelsesapparat.” – Arkitektforeningens lokalafdeling i København

Dobbelt nominering til Store Arne 2013

Januar 2013

Projekterne Ørestad City Skole og Fornyelsen af Fælledparken er begge nominerede til Arkitektforeningens hovedpris, Årets Store Arne, som gives til såvel udførte værker som initiativer, der har løftet arkitektur i Storkøbenhavn i det forgangne år.

Prækvalificeret til Filosoffen i Odense

December 2012

Vi er blevet prækvalificeret til at udarbejde forslag til udearealerne ved Kunstbygningen Filosoffen i Odense.

 

Opgaven går ud på at skabe bedre by- og landskabsrum i forbindelse med fornyelsen af kunstbygningen. EBD Arkitekter er med på holdet og står for opgraderingen af bygningen.

Fornyelsen af Fælledparken præmieret

December 2012

Den overordnede planlægning af Fornyelsen af Fælledparken, er blevet tildelt årets pris af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse.

 

Fornyelsen i form af en revitalisering af Fælleden er grebet generøst an og resultatet er mere end vellykket. Fælledparken er stadig folkets park, men nu er den også tidens.” – uddrag af begrundelse.

Årets arkitekturpris til Ørestad City Skole

November 2012

Tegnestuen er blevet tildelt København Kommunes årlige arkitekturpris, for design og opførelse af uderummene på og omkring Ørestad City Skole.

 

Prisen uddeles til gode og smukke uderum.