Bisgaard Landskabsarkitekter

Bisgaard Landskabsarkitekter ApS er en lille kreativ tegnestue, som er grundlagt i 2001 i København af arkitekt Steen Bisgaard Jensen. Bisgaard har en baggrund på tegnestuer i ind- og udland samt i undervisning på arkitektskolerne i Århus og København.

Byrum i Carlsberg Byen

Den overordnede ide er at skabe nogle byrum som fremstår med hver deres identitet men som er rumligt forbundne via passager og portrum. Fælles for byrummenes stoflighed i BA9 er det landskabelige billede af vand der falder til ro nedenfor Valby bakke.

 

Citat Lokalplan
Kildepladsen er områdets centrale plads omgivet af boliger på fire sider og med aktive eller åbne stueetager ud mod pladsen. Pladsen udformes som et frodigt rum med mange større træer fordelt over pladsen.

 

I en opløst geometri, er placeret et udvalg af forskellige træsorter, hvis lette løv vil afbalancere forholdet mellem lys og skygge. Bygulvet spænder niveaufrit ud mellem facaderne, uden at blive hindret af plantekummer eller andet, og kan derfor indtages efter behov til diverse events som markedsdage eller byfester.

 

Pladsen er disponeret således at regnvand ledes, via pladsens fald, ind over træernes rodzoner. Denne nødvendighed er gjort til pladsens hovedmotiv idet fire nord – syd gående belægningsbånd med træbeplantningen og åbne belægninger inddeler pladsen. I tillæg får legepladsen et særligt vandelement som både fortæller historien om vand der falder til ro og tilbyder legemuligheder for de mindste børn.

 

I kontrast til Kildepladsens frodige karakter er Flaskehalsen og Bydelspladsen udformet som åbne rum med oversigt, hvor mange mennesker får plads til at passere igennem for at handle eller komme frem til deres destination.

 

Gårdhaven, som ligger mellem Kildepladsen og Bydelstorvet udformes med frodige bede og grupper af dekorative træer hvor vægten er lagt på variation. Haven skal først og fremmest fungere som uderum for beboere og ansatte i erhvervet, der sammen skal kunne bruge haven til ophold når vejret tillader det. Beplantningen skærmer og under deler i mere intime lommer til ophold i mindre grupper. Mod Gårdhaven udføres en lav mur som adskiller mellem det offentlige strøg og den mere private gårdhave.

Sted

København V

Bygherre

Carlsberg Byen BA9 P/S

Rådgiverteam

Bisgaard Landskabsarkitekter

Areal

8.450 m2

Status

I gang