Bisgaard Landskabsarkitekter

Bisgaard Landskabsarkitekter ApS er en lille kreativ tegnestue, som er grundlagt i 2001 i København af arkitekt Steen Bisgaard Jensen. Bisgaard har en baggrund på tegnestuer i ind- og udland samt i undervisning på arkitektskolerne i Århus og København.

Klimaprojektet Legedammene

Klimaprojektet består i en række regnvandsdamme, som kun meget sjældent og i kortere perioder har stående vand. To af dammene er placeret centralt i forbindelse med hovedindgang til området. En tredje dam ligger op til en eksisterende skøjtehal og er udformet som en stor rampe med lave sider.De øvrige render og damme, er indpasset mellem eksisterende bygninger, vejarealer og boldbaner. De fleste fremstår som de grøfter, vi kender fra kulturlandskabet, med græsser og stauder bestemt af den forventede vandmængde og frekvens. På den måde tilføjes det velkendte idrætslandskab en større parkagtig karakter.

 

Projektet i Gladsaxe demonstrerer hvordan investeringer i klimatilpasning kan tilføre merværdi ved at blive koblet med sociale og bevægelsesmæssige tiltag, som gør vores byer sjovere og bedre at bo i. Anlæggets konkrete merværdi, i forhold til en traditionel regnvandsløsning, ligger i de nye aktivitetstilbud og rekreative landskabelige elementer som skaber nye attraktioner for en gruppe brugere som ellers ikke ville besøge sportsområdet. De mest centrale damme har fået status som VandPLUS, et partnerskab mellem Lokale- og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen.

Sted

Gladsaxevej 200 Søborg

Bygherre

Nordvand A/S + Gladsaxe Kommune, Lokal & Anlægsfonden, Realdania, Naturstyrrelsen


Rådgiverteam

Bisgaard Landskabsarkitekter, Totalrådgiver Grontmij A/S

Areal

90.000 m2

Status

Afsluttet