Bisgaard Landskabsarkitekter

Bisgaard Landskabsarkitekter ApS er en lille kreativ tegnestue, som er grundlagt i 2001 i København af arkitekt Steen Bisgaard Jensen. Bisgaard har en baggrund på tegnestuer i ind- og udland samt i undervisning på arkitektskolerne i Århus og København.

PROJEKTLISTE:

DTU Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby

Kemitorvet med omgivelser

Under projektering

Carlsberg Byen Byggeafsnit 9/11

Gader og pladser

Under udførelse

CPH Highline

Parkering og ankomstarealer samt parkrum

Under udførelse

DTU Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby

Landskabelig masterplan

Afleveret juli 2019

Skibbroen Boliger

Havnefront og opholdsarealer

Færdigstillet maj 2016

Plaza 2 og 3

Ankomst og parkering

Færdigstillet maj 2016

Klimaprojektet Legedammene

Klimatilpasning i Gladsaxe LAR

Færdigstillet maj 2015

Kunstbygningen Filosoffen

Offentligt byrum ved udstillingsbygning

Færdigstillet januar 2015

Furesølund

Helhedsplan for boligområde

Færdigstillet 2015

Kongelundsparken

Helhedsplan for boligområde

Færdigstillet 2015

Klimaprojektet Vandledningsruten/Skybrudsparken

Klimatilpasning i Gladsaxe LAR

Færdigstillet maj 2014

Plaza 1 – Havneholmen København

Ankomst og parkering

Færdigstillet 2014

Ørestad City Skole Kanalområdet

Offentligt byrum

Færdigstillet august 2013

Ørestad City Skole Terrasser

Pause- og undervisningsarealer

Færdigstillet august 2013

Rønnevang Kirkegård

Renovering af kirkegård

Færdigstillet 2013

Byens Ø i Odense

Midlertidige aktiviteter på havneområde

Færdigstillet 2013

Fælledparken

Renovering af bypark

Færdigstillet maj 2012

Havebyen Brønshøjgaard

Trafikregulering

2012

Legeområdet ved Serridslevvej

Sidste etape af Fælledparken Fornyelse

Færdigstillet 2012

Nymosen Gentofte

Offentlig have i forbindelse med LAR

Færdigstillet 2012

Albertslund Bymidte

Offentlige byrum

Færdigstillet december 2011

Gyngemoseværket

Forskønnelse af teknisk anlæg

Færdigstillet 2011

Interaktiv løberute i Herlev

Idræt og aktivitet

Færdigstillet 2011

Svanemøllegården København

Offentligt haveanlæg

Færdigstillet 2011

Goblerne Odense

Interaktiv legeplads

Færdigstillet 2011

Rønnevang kirke

Parkering og ankomstarealer

Færdigstillet 2010

Klimaprojektet Ryparken

Klimatilpasning LAR

Stillet i bero

Islands Brygge skaterområde

Renovering af skaterplads

2009

Gørlev Idrætsefterskole

Sports- og udearealer

2009

Queens Corner Domicil i Herning

Parkering og friarealer

Færdigstillet 2009

Interaktive bevægelsesområder

Lege- og sportsområder i Herlev og Odense for Lokale og Anlægsfonden

2008

Vibenhus Metro Stationsplads

Offentligt byrum

2008

”Byrum som kan skates” Ørestad Nord

Offentligt byrum

2008

Øresundskollegiet på Amager

Renovering af friarealer

2008

Solhammerskolen Kasernebyen i Ringsted

Pause- og undervisningsarealer

2008

”Enkelt og billigt” Amager

Områdefornyelse

2007

Hanehoved Frederiksværk

Boligområde på strandeng

2007

Domicil Vejlands Allé Amager

Forplads og parkeringsareal ved nyt kontordomicil

2007

Al Manhal

Ny bydel i Abu Dhabi

2007

Engholm Søpark

Lokalplan i Herning

2007

Tetris Husene, Østerbro København

Fælles gårdrum på p-kælder

2007

Kastrup Stationsplads

Offentligt byrum

Færdigstillet 2007

Kanvas idésamling

Idékatalog til udformning af børnehavers udearealer

Færdigstillet 2007

Lokalplan Rådhusparken Frederiksværk

Landskabsplan til boligområde

2007

Plads Brydes Allé, Amager

Offentligt byrum

Færdigstillet 2007

Øster Allé, Københavns Kommune

Offentligt gade- og pladsrum ved Idrætsparken i Fælledparken

Færdigstillet 2007

Folehave i Valby

Offentlige og private rum med fokus på støjgener

Færdigstillet 2006

Cicignon Skole i Frederikstad Norge

Undervisnings- og opholdsarealer

Færdigstillet 2006

Lokalplan Helsingevej Ammendrup

Lokalplanmateriale

2005

Lokalplan Sommer/Vintervej Hasle, Aarhus Kommune

Lokalplanmateriale

2005

Danmarks Radios Hovedsæde

Indre gårdhave på konstruktion

Færdigstillet 2005

Frøsilo Islands Brygge København

Offentligt byrum

Færdigstillet 2004

Sophienborg Nord Hillerød

Udearealer ved pleje- og demensboliger

Færdigstillet 2004

Grimstrupvej Næstved

Udearealer ved visitationsboliger

Færdigstillet 2004

Boligbebyggelse Hyrdehøj ved Roskilde

Vej, pladser og gårdhaver

Færdigstillet 2004

Ny videregående skole i Stavanger Norge

Pladsdannelser, parkering og friarealer

2003

Røråstoppen Skole Re Kommune

Ophold, ankomst og undervisningsarealer

Færdigstillet 2003

Øster Allé i København

Offentligt byrum

2002

Indre Havn Terrasser Sandefjord Norge

Gårdhave på konstruktion

Færdigstillet 2000

Greveskogen Videregående Skole Tønsberg Norge

Ophold, ankomst og undervisningsarealer

Færdigstillet 2000

UDVALGTE KONKURRENCEFORSLAG:

Kromet Gøteborg

Indbudt konkurrence i samarbejde med Dorte Mandrup. 1. præmie

2020

Nyt Center for Diabetes København

Indbudt konkurrence i samarbejde med Dorte Mandrup. 1. præmie

2020

Carlsberg Byggeafsnit 9/11 København

Indbudt konkurrence. 1. præmie

2015

Råstof og Festivalområde Roskilde

Indbudt konkurrence i samarbejde med PhD Rikke Munck Petersen

2013

Klimaprojektet Skolesvinget i Gladsaxe

Indbudt konkurrence i samarbejde med Carl Bro. 1. præmie

2012

Prinsessegade Børneinstitution

Indbudt konkurrence. 2. præmie i samarbejde med JJW Arkitekter

2012

Gødstrup Sygehus

Åben konkurrence. Delt 1. præmie i samarbejde med KHR Arkitekter

2011

Humlebæk Syd

Åben konkurrence. I samarbejde med landskabsarkitekt PhD Rikke Munck Petersen

2011

Nyt psykiatrihospital i Slagelse

Prækvalificeret konkurrence i samarbejde med KHR Arkitekter

2010

Byens Ø

Åben konkurrence. Byudvikling af ø i Odense Havn

2009

Ørestad City Skole

Åben konkurrence. 1. præmie i samarbejde med KHR Arkitekter

2009

Kulturhus Nordvest

Åben konkurrence. I samarbejde med Bystrup Arkitekter

2009

Kalvebod Brygge

Indbudt konkurrence. . Fornyelse af havnefront i København

2008

Bornholm 4 havne

Åben konkurrence. I samarbejde med landskabsarkitekt PhD Rikke Munck Petersen

2008

Carlsberg ”Vores By”

Åben konkurrence. Omdannelse af tidl. industriområde i samarbejde med Bystrup Arkitekter

2007

Fornyelse af Fælledparken

Åben konkurrence. 1. præmie. Hovedansvarlig Bisgaard Landskab

2007

Store Rørbæk

Indbudt konkurrence i samarbejde med KHR Arkitekter

2007

Rådhusparken boligområde i Frederiksværk

Åben konkurrence. 1. præmie i samarbejde med Bystrup arkitekter

2006

Kregme boligområde i Frederiksværk

Åben konkurrence. 1. præmie i samarbejde med Erik Møllers tegnestue

2006

Fornebu Sentralpark

Åben konkurrence. Bydelspark i Oslo i samarbejde med GHB Landskabsarkitekter

2005

Fremtidens Ungdomsbolig Hasle i Århus

Åben konkurrence. 1. præmie i samarbejde med Holscher Arkitekter og Erik Møller tegnestue

2006

Flintholm område II og III

Åben konkurrence. 1. præmie i samarbejde med Holscher Arkitekter og Erik Møller tegnestue

2005